ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.40.2019 - adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w następujących placówkach: Zespole Szkół w Jabłonce, Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu, Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu | Urząd

Strona główna

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.40.2019 - adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w następujących placówkach: Zespole Szkół w Jabłonce, Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu, Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nasz znak: ZA.271.40.2019

 

Nowy Targ, 30.04.2019r.

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w następujących placówkach:

 

ZADANIE 1: . Zespół Szkół w Jabłonce, ul. Podhalańska 3

1. Adaptacja pomieszczenia magazynowego na sale lekcyjną – 31 m2

Ściany – 65 m2 :

- skucie tynków ze ścian

- odgrzybienie oraz osuszenie ścian

- tynkowanie ścian tynkiem cementowo –wapiennym

- dwukrotne szpachlowanie ścian wraz z obróbką szpalet okiennych

- montaż nowych parapetów

- zabudowa rur c.o. płatami g-k wraz z konstrukcją

- demontaż starej instalacji elektrycznej oraz wykonanie nowej instalacji wraz z gniazdkami i włącznikami

- dwukrotne malowanie w wybranych kolorach wraz z gruntowaniem

- lakierowanie ścian

Sufity – 31 m2

- skucie odparzonych tynków

- wykonanie sufity podwieszonego z płyt g-k na stelażu metalowych

- dwukrotne szpachlowanie

- montaż nowych lamp wraz z instalacją

- dwukrotne malowanie w wybranych kolorach wraz z gruntowaniem

Posadzka – 31 m2

- skucie posadzki

- wykonanie wylewki wyrównującej

- wykonanie hydroizolacji ( hydroizilacja dwu-składnikowa)

- położenie nowych płytek podłogowych ( klasy min. R10 ; ścieralność klasy min. IV)

wraz z cokolikiem

 

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek

 

2. Adaptacja pomieszczenia magazynowego na szatnie

 

- Rozebranie ściany z płyt pilśniowych – 21 m2

- demontaż drzwi

- wyrównanie ścian wraz z dwukrotnym malowaniem w wybranych kolorach

- położenie nowych płytek podłogowych ( klasy min. R10 ; ścieralność klasy min. IV)

wraz z cokolikiem

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek

 

ZADANIE 2: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu, ul.Pl. Słowackiego 13

1. Adaptacja 4 pomieszczeń na sale lekcyjną wielofunkcyjna – sala nr 6

- rozebranie ścianek działowych z płyt OSB wraz z konstrukcją -51 m2

- - usunięcie boazerii ze ścian – 42 m2

- rozebranie parkietu oraz desek z podłóg -73 m2

- wykonanie podłoża z dwóch warstw płyt OSB na zakładkę ( 2x 18mm) wraz z wzmocnieniem legarów

- montaż paneli podłogowych klasy min. AC5 na podkładzie wraz listwami przypodłogowymi.

- wyrównanie ścian i sufitów – 202 m2

- położenie na ścianach siatki w celu uniknięcia pęknięć

- dwukrotne szpachlowanie

- dwukrotne malowanie w wybranych kolorach wraz z gruntowaniem

- demontaż starych drzwi

- montaż nowych drzwi aluminiowych ( światło przejścia min. 100 cm) wraz z obróbką.

- dostosowanie instalacji elektrycznych do aktualnych potrzeb:

- wykonanie instalacji do 16 stanowisk komputerowych

( jedno stanowisko zawiera – 2x LAN + 4 gniazdka 220 V )

- montaż 6 dodatkowych lamp wraz z instalacją

- wykonanie gniazdka do ekranu ( 1 x 220 V)

- wykonanie skrzynki rozdzielczej ( 2 x LAN, 5 szt. Gniazdek 220 V, 1 kabel HDMI)

 

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

 

ZADANIE 3: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125

 

  1. Adaptacja pomieszczenia auli na sale lekcyjną:

- demontaż podestu auli z płyt OSB wraz z konstrukcją – 17 m2

- uzupełnienie ubytków w ścianach

- rozebranie paneli wraz z podkładem – 37 m2

- montaż paneli podłogowych klasy min. AC5 na podkładzie wraz listwami przypodłogowymi

 

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki

 

Inwestor wymaga przeprowadzenia wcześniejszej wizji na w/w obiektach.

 

Gwarancja 36 m-ce od daty odbioru końcowego.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji w pokoju nr 4.08 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26 61 318. Sprawę prowadzą: Pan Tomasz Nawara, Pan Andrzej Siuty.

 

3. Termin wykonania zadania: od: 27.05.2019r. do 15.07.2019r.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka, tel: (18) 26 61 340.

5. Termin składania ofert: do dnia 08.05.2019r. godz. 10:00

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w pokoju nr 3.09-sekretariat (II piętro).

2. Faksem na numer 018 266 13 44 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:

Roboty budowlane – adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne.

pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

7. Kryteria oceny ofert:
Cena brutto za całość zamówienia ZADANIE 1 - 100%

Cena brutto za całość zamówienia ZADANIE 2 - 100%

Cena brutto za całość zamówienia ZADANIE 3 - 100%

 

 

Załączniki:

 

  • Załącznik nr 1 - Formularz oferty

  • Załącznik nr 2 – Projekt umowy

  • Załącznik nr 3 – Informacja Administratora danych osobowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340