Rozpoznanie rynku - ZA.271.401.2020 - Dostawa ładowarki ładowarki kołowej z przeznaczeniem do zimowego utrzymania placu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 i budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku - ZA.271.401.2020 - Dostawa ładowarki ładowarki kołowej z przeznaczeniem do zimowego utrzymania placu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 i budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 18.11.2020r.

Nasz znak: ZA.271.401.2020

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Zakup ładowarki kołowej z przeznaczeniem do zimowego utrzymania placu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 i budynku przy ul. Królowej Jadwigi 1.

 

 

  1. 1 fabrycznie nowej mini ładowarki kołowej wyprodukowanej w 2019 lub 2020 r.
    dla Starostwa Powiatowego w Nowym Targu o parametrach nie gorszych niż:

 

Lp.

Cecha

Wymagane dane

1

Przebieg

0 mth

2

  1. silnika

układ rzędowy, chłodzony cieczą, cztero-cylindrowy silnik diesla

3

Moc

minimum 50 KM (36,8kW)

4

Ładowność

minimum 1000 kg

5

Prędkość znamionowa

2200 r / min (rpm)

6

Układ kierowniczy

pełny hydrauliczny

7

Hamulec

czterokołowy hydrauliczny hamulec

8

Hamulec postojowy

obsługiwany ręcznie

9

Napęd

4x4

 

Rozstaw osi

Minimum 1850 mm

11

Dodatkowy osprzęt w cenie

łyżka pług do odśnieżania prosty

12

Kabina

dźwiękoszczelna, oszklona, ocieplona –  wyposażona
w ogrzewanie

13

Dodatkowe informacje

wyposażona w szybkozłącze hydrauliczne

14

Gwarancja na naprawy mechaniczne

minimum 12 miesięcy/ 200 mtg

 

 

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-61-339. Pracownik prowadzący – Pani Monika Mastela.

 

  1. Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk-Maciasz tel. (018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 24.11.2020 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

5.      Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 3 – Projekt umowy

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała  tel.: (18) 26 61 340.