Rozpoznanie rynku - ZA.271.455.2020 - Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku - ZA.271.455.2020 - Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 28.12.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.455.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa tonerów do drukarek i kserokopiarek na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego:

                                                                                                                                                                                                            

Lp.

Drukarka/Urządzenie,
do którego  potrzebny jest toner

Ilość zamawianych tonerów w szt.

1.

Triumph Adler P-C3562i MFP

2 - czarny

1 – czerwony

1 – żółty

1 – niebieski

2.

Bęben światłoczuły  Lexmark MS 510 DN

15 szt.

3.

Bęben światłoczuły OKI B431/432

10 szt.

4.

OKI B 432 (12 tys. stron)

40 szt.

5.

ColorWave 500 TonerPearls

1 (czarny 1070038734)

1 (żółty 1070038731)

1 (niebieski 1070038732)

1 (czerwony 1070038733)

6.

Konica Minolta Bizub C224e 

czarny – 2 szt.

czerwony – 1 szt.

niebieski – 1 szt.

żółty – 1 szt.

7.

Konica Minolta Bizub 224e

czarny – 2 szt.

8.

Lexmark MS 312

(wydajność: 5000 stron)

15 szt.

9.

Lexmark MS 510 DN

(wydajność: 5000 stron)

80 szt.

10.

CANON C 2030

1 – czarny

1 – żółty

11.

Bęben do CANON C 2030

(wydajność 43000 stron)

1 – czarny

1 – czerwony

12.

HP Laser Jet 1010, 1018, 1020, 3050, 3055

50 szt.

13.

CANON C 2030

2 – pojemnik na zużyty toner

14.

Utax 3560i

(wydajność: 35 000 stron)

6 szt.

15.

UTAX TA 2506 ci

4 – pojemnik na zużyty toner

16.

UTAX TA 2506 ci

2 – czarny

 

Tonery w pozycji nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14,16  oryginały (wyrób producenta urządzenia), muszą
być w 100% fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane (nie będą stanowić produktów uprzednio używanych lub ponownie napełnianych), oryginalnie zapakowane, posiadające min.12-miesięczną przydatność do użycia licząc od dnia dostawy oraz gwarancję na cały okres użytkowania do wyczerpania zawartości wkładu.

Muszą posiadać znak firmowy producenta oraz etykietę zawierającą co najmniej numer katalogowy, wykaz drukarek dla których jest przeznaczony i termin ważności.

Toner w pozycji nr: 8, 9, 12, 13, 15 wkłady zamienne, poddane przez producenta testom
na wydajność spełniającym wymagania norm: ISO 19752 (tonery) i ISO24711 (wkłady
do drukarek atramentowych), który wdrożył procedurę zarządzania jakością spełniającą wymagania normy ISO 9001-2000.

W przypadku uszkodzenia drukarki, które będzie stwierdzone następstwem zużycia dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy
lub koszty wymiany drukarki. Oferowane materiały eksploatacyjne będą materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi i nie powodującymi ograniczeń funkcji i  możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu

 

 

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Logistyki w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-61-339. Pracownik prowadzący – Pani Monika Mastela.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty podpisania umowy (termin zawarcia umowy styczeń/luty 2021)
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk-Maciasz, Marta Rajca, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 11.01.2021 do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl (należy przesłać wypełniony druk formularza oferty).

 

  1. Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora danych osobowych

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel. (0-18) 26 61 340.