Rozpoznanie rynku - ZA.271.468.2020 -Konserwacja urządzeń kliamatyzacji | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Rozpoznanie rynku - ZA.271.468.2020 -Konserwacja urządzeń kliamatyzacji

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 30.12.2020 r.

Nasz znak: ZA.271.468.2020

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro

 

 

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa - przegląd – konserwacja instalacji klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

  1. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Ewa Rusnaczyk, Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Iwona Waksmundzka tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać na druku formularza oferty: do dnia: 19.01.2021r.  do godz. 10:00 mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl

 

Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia - 100%

 

 

Szczegółowe informacje w sprawie przedmiotu zamówienia udzielane są w Wydziale Logistyki
w pokoju nr 4.10 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-61-339 lub (18) 26-61-365.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Projekt umowy

Załącznik nr 4 – Informacja Administratora danych osobowych

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel. (0-18) 26 61 340.