ROZPOZNANIE RYNKU- ZA.271.78.2018-dowiezienie i odwiezienie jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSRZ/kursonline/angielski/2018/1) Zespołu Szkół w Rabce - Zdrój (zwanego dalej ZSRZ) wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU- ZA.271.78.2018-dowiezienie i odwiezienie jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSRZ/kursonline/angielski/2018/1) Zespołu Szkół w Rabce - Zdrój (zwanego dalej ZSRZ) wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 03.09.2018r.

Nasz znak: ZA.271.78.2018

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół w Rabce-Zdrój, ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka-Zdrój zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

dowiezienie i odwiezienie jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSRZ/kursonline/angielski/2018/1) Zespołu Szkół w Rabce - Zdrój (zwanego dalej ZSRZ)  wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, które odbędą się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie ul. Podchorążych 2 w dniu 12.09.2018 r.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, 10.2.3. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

 

 

Zobowiązania i zadania Wykonawcy:

 1. Dowiezienie jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSRZ/kursonline/angielski/2018/1) wraz z 1 opiekunem spod Zespół Szkół w Rabce- Zdróju, ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka-Zdrój pod siedzibę Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podhorążych 2.
 2. Odebranie jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSRZ/kursonline/angielski/2018/1) wraz z 1 opiekunem  spod siedziby Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podhorążych 2 i odwiezienie ich pod siedzibę Zespołu Szkół w Rabce- Zdróju, ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka-Zdrój.
 3. Zapewnienie grupie wraz z opiekunem przewozu jednym środkiem transportu dopuszczonym do przewozu osób zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi, jakie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa są konieczne dla wykonania niniejszego zamówienia.

 

 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbędzie się po wystawieniu przez Wykonawcę faktury/rachunku:

Na nabywcę: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-217-50-44 ze wskazaniem odbiorcy: Zespół  Szkół w Rabce-Zdrój, ul. Kościuszki 9, 34-700 Rabka-Zdrój.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: 12.09.2018 r.
 2. Osoby upoważnione do kontaktów: – Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Iwona Waksmundzka
  - tel.: 18 266 61 340.
 3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 10.09.2018r.  do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

 1. W przypadku składania ofert opisanego w:

pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: 
ZA.271.78.2018 Oferta  cenowa - dowiezienie i odwiezienie jednej max. 15-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZSRZ/kursonline/angielski/2018/1) Zespołu Szkół w Rabce - Zdrój (zwanego dalej ZSRZ)  wraz z 1 opiekunem na zajęcia wyjazdowe organizowane w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, które odbędą się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie ul. Podchorążych 2 w dniu 12.09.2018 r.

 pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena  brutto za całość zadania  -100%

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych