ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.9.2019 - Dostawa tonerów i tuszy na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu / branża administracyjno- usługowa/ | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: ZA.271.9.2019 - Dostawa tonerów i tuszy na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu / branża administracyjno- usługowa/

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 05.02.2019r.

Nasz znak: ZA.271.9.2019

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Dyrektorów n/w Szkół:

- Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targ, Pl. Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ,

- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i tuszy na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, projekt „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno - usługowej w powiecie nowotarskim”.

 

Zamawiane tonery i tusze:

1.

Dostawa tonerów i tuszy – kurs TWORZENIE, EDYCJA I DRUK GRAFIKI KOMPUTEROWEJ NA POTRZEBY REKLAMY – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Zestaw 4 tuszy kolorów CMYK do drukarki Epson L382 (4x 70ml) (oryginalny).

2 szt.

 

2.

Dostawa tonerów i tuszy – kurs FOTOGRAFIA REKLAMOWA DLA TECHNIKÓW ORGANIZACJI REKLAMY – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Komplet tuszy CMY do drukarki HP DesignJet T120 (oryginalny, 3x29 ml).

1 szt.

2.

Tusz czarny (black) do drukarki HP DesignJet T120 (oryginalny, 80 ml).

1 szt.

 

3.

Dostawa tonerów i tuszy– kurs OPROGRAMOWANIE BIUROWE W PRACY TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner do Xerox WorkCentre 3345 - 106R03621 (zamiennik, wydajność 8500 kopii)

1 szt.

2.

Zestaw 4 tuszy kolorów CMYK do drukarki Epson L382 (4x 70ml) (oryginalny)

1 szt.

 

 

4.

Dostawa tonerów i tuszy– kurs KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA ODZIEŻY – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Zestaw 4 tuszy kolorów CMYK do drukarki Epson L382 (4x 70ml) (oryginalny)

3 szt.

 

5.

Dostawa tonerów i tuszy – kurs KOMPUTEROWY SKŁAD PUBLIKACJI DTP ORAZ WYDRUK CYFROWY – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Komplet tuszy CMY do drukarki HP DesignJet T120 (oryginalny, 3x29 ml)

1 szt.

2.

Tusz czarny (black) do drukarki HP DesignJet T120 (oryginalny, 80 ml)

1 szt.

 

6.

Dostawa tonerów i tuszy – kurs FOTOGRAFIA REKLAMOWA W PRACY FOTOTECHNIKA – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Zestaw 4 tuszy kolorów CMYK do drukarki Epson L1300 (4x 70ml) (oryginalny)

2 szt.

 

7.

Dostawa tonerów i tuszy – kurs OBSŁUGA URZĄDZEŃ FOTOTECHNICZNYCH – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Zestaw 4 tuszy kolorów CMYK do drukarki Epson L1300 (4x 70ml) (oryginalny)

2 szt.

 

8.

Dostawa tonerów i tuszy– kurs ZASADY PROWADZENIA I ROZLICZANIA INWENTARYZACJI – Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner do drukarki HP Laser Jet Pro MFP M125-126 (wydajność tonera – zamiennika min. 1500 stron przy 5% pokryciu)

4 szt.

 

9.

Dostawa tonerów i tuszy– kurs STRATEGIE I TECHNIKI W KONTAKTACH
Z KLIENTEM – Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner do drukarki HP Laser Jet Pro MFP M125-126 (wydajność tonera – zamiennika min. 1500 stron przy 5% pokryciu)

4 szt.

 

10.

Dostawa tonerów i tuszy– kurs ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY- PODSTAWY
Z ZAKRESU PRAWA PRACY I ZARZĄDZANIA KADRAMI – Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

Lp.

Nazwa

Ilość/jm.

1.

Toner do drukarki HP Laser Jet Pro MFP M125-126 (wydajność tonera – zamiennika min. 1500 stron przy 5% pokryciu)

4 szt.

 

Tonery/tusze w pozycji nr: 1, 2, 3.2, 4-7 oryginały (wyrób producenta urządzenia), muszą być w 100% fabrycznie nowe, nie regenerowane, nie prefabrykowane (nie będą stanowić produktów uprzednio używanych lub ponownie napełnianych), oryginalnie zapakowane, posiadające min.12-miesięczną przydatność do użycia licząc od dnia dostawy oraz gwarancję na cały okres użytkowania do wyczerpania zawartości wkładu.
Muszą posiadać znak firmowy producenta oraz etykietę zawierającą co najmniej numer katalogowy, wykaz drukarek dla których jest przeznaczony i termin ważności.

Tonery/tusze w pozycji nr: 3.1, 8-10 wkłady zamienne, poddane przez producenta testom na wydajność spełniającym wymagania norm: ISO 19752 (tonery) i ISO24711 (wkłady do drukarek atramentowych), który wdrożył procedurę zarządzania jakością spełniającą wymagania normy ISO 9001-2000.

W przypadku uszkodzenia drukarki, które będzie stwierdzone następstwem zużycia dostarczonego przez Wykonawcę materiału eksploatacyjnego Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty naprawy lub koszty wymiany drukarki.

Oferowane materiały eksploatacyjne będą materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi i nie powodującymi ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu.

 

Miejsce dostawy:

 1. Produkty dostarczone w ramach kursów od pkt. 1-7 -miejscem dostarczenia dostawy jest  Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ.

 2. Produkty dostarczone w ramach kursów od pkt. 8-10 - miejscem dostarczenia dostawy jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, ul. Kowaniec 125, 34-400 Nowy Targ

 1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania

 

 1. Osoby upoważnione do kontaktów: Inspektor ds. zamówień publicznych – Marta Rajca,
  tel.: 18 266 61 340.

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 13.02.2019r. do godz. 10:00

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09

 2. Faksem na numer 018 26 61 344

 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

 

 1. W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób: Oferta cenowa – Dostawa tonerów i tuszy CKP Zespół Szkół Nr 1 / branża administracyjno- usługowa/

 2. pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

 

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena brutto za całość zamówienia – 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 - Informacja Administratora Danych Osobowych