ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.96.2018 Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.96.2018 Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 24.10.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.96.2018

 

 

 

                      

                                               

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:      
    Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość
szt./op.

1

Teczka wiązana biała – BESKID PLUS – bezkwasowa:

materiał: karton biały – pH > 7.0 / gramatura 240g/m2 ;

opcjonalnie: karton biały – pH > 7.0 / gramatura 290g/m2 lub 320 290g/m2;

indeks: TWA445; wymiary: 320 x 250 x 35.

3000

2

Pudło archiwizacyjne – BESKID PLUS – typu kopertowego, bezkwasowe:

materiał: tektura  Prior – ph 8.0-9.5/gramatura 1300g/m2;

opcjonalnie: tektura Laurent – atest ISO 16245/ ph 8.0-9.5/ gramatura 1300g/m2;

indeks: PK130A4, wymiary: 350 x 260 x 130.           

Pudło chroni dokumenty przed wilgocią, owadami oraz jest trudno zapalne.

Okres użytkowania do 100 lat.

100

3

Szuflada na dokumenty: zestaw trzech wysuwanych szuflad wykonany z metalowej siateczki powlekanej lakierem; wymiary: 278x275x350mm,kolor: czarny.

20

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od zakończenia postępowania.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca,
    tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 31.10.2018 r.  do godz. 1000:

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.09/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

  5.        W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa  - ZA.271.96.2018 „Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu”.

2.  pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6.      Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia  - 100%

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Druk formularza oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340