ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.98.2018 Zakup środków higieny osobistej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - ZA.271.98.2018 Zakup środków higieny osobistej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 05.11.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.98.2018

 

 

 

                      

                                               

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:       
Zakup środków higieny osobistej (mydeł, ręczników do rąk i proszku do prania itp.)
z przeznaczeniem dla pracowników Starostwa Powiatowego wg poniższego zestawienia:

Lp.

 

 

Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

 

Mydło w kostce – Dove Beauty Cream Bar

gramatura: 90 - 100 g

126 szt.

2.

Mydło w kostce – Luksja Care Pro Aloe & Jojoba

gramatura: 90 - 100 g

126 szt.

3.

Proszek do prania – Vizir Color

masa: 7,5 kg

11 szt.

4.

Ręcznik do rąk – BAWEŁNIANY FROTTE

gramatura: 500 g/m², wymiary: 50 x 90, kolor: mix kolorów.

20 szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od zakończenia postępowania.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca,
    tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 13.11.2018 r.  do godz. 1000:

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.09/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

  5.    W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa  - ZA.271.98.2018 „Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu”.

2.  pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6.    Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia  - 100%

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Druk formularza oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340