Usługi - Digitalizacja i poprawa jakości dokumentów analogowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostek ewidencyjnych pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim” | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Usługi - Digitalizacja i poprawa jakości dokumentów analogowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostek ewidencyjnych pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”

status: zamknięte
PRZETARG NIEOGRANICZONY:

Usługi - Digitalizacja i poprawa jakości dokumentów analogowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostek ewidencyjnych pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim"


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie bazy danych systemu służącego do prowadzenia Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – Ośrodek FB, w zakresie ujednolicenia słownika asortymentów zgłoszeń opracowań geodezyjnych oraz wyeliminowania błędów merytorycznych powstałych na przestrzeni lat; opracowanie metodyki procesu archiwizacji operatów zasobu geodezyjnego obejmującej sposób gromadzenia i nazewnictwa archiwizowanych dokumentów oraz organizację przepływu dokumentów przy cyfryzacji operatów bieżących; sporządzenie metodą skanowania cyfrowych zbiorów dokumentów zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w Nowym Targu zgodnie
z zaproponowaną przez Wykonawcę metodyką; zasilenie zeskanowanymi dokumentami bazy systemu Ośrodek FB, z jednoczesnym uzupełnieniem informacji dotyczących zakresu działkowego i rastrowego oraz aktualizacji przypisanego do operatu asortymentu zgłoszenia oraz wdrożenie właściwej organizacji pracy kadry pracowniczej Wydziału Geodezji, obejmującą bieżącą obsługę i archiwizację zgodnie z zatwierdzoną metodyką.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU PDF

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH