USŁUGI SPOŁECZNE - Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem - kategoria B | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE - Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem - kategoria B

status: zamknięte

znak sprawy: ZA.272.8.2019                                                             Nowy Targ 15.03.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR ZA.272.8.2019  

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem  są usługi społeczne: Przeprowadzenie kursu nauki jazdy wraz z egzaminem – kategoria B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 od a do f do niniejszego Ogłoszenia.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ: