USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.31.2019 - Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Targu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.31.2019 - Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Targu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

status: zamknięte

KRÓTKI OPIS:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), o wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są usługi społeczne:

Świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Nowym Targu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów oraz świadczenie usług kurierskich.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ: