USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.34.2018 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim". | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.34.2018 - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim".

status: zamknięte

Nowy Targ, 05.10.2018 r.

Znak sprawy: ZA.272.34.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.), o wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są następujące usługi społeczne:

Usługi – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna” dla uczniów zakwalifikowanych na kurs przez Komisje powołaną w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ: