USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.43.2020 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych on-line dla 5 pracowników merytorycznych projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”. | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE: ZA.272.43.2020 - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych on-line dla 5 pracowników merytorycznych projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.

status: zamknięte

KRÓTKI OPIS:

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), o wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są usługi społeczne:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń stanowiskowych on-line dla 5 pracowników merytorycznych projektu pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Nowotarskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ: