USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. | Urząd

Strona główna

USŁUGI SPOŁECZNE: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

status: zamknięte

Znak sprawy: ZA.272.14.2018

Nowy Targ, 26.02.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.).

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro, którego przedmiotem są następujące usługi społeczne:

USŁUGI: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Projekt pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Przedmiot zamówienia podzielony został na 13 następujących części:

Część nr 1Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu baristy dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do Ogłoszenia.

Część nr 2Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu inwentaryzacja w praktyce dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do Ogłoszenia.

Część nr 3 Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie negocjacji w biznesie i handlu dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1c do Ogłoszenia.

Część nr 4Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Profesjonalny Office Manager dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1d do Ogłoszenia.

Część nr 5Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z doskonalenia wizerunku w pracy biurowej dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1e do Ogłoszenia.

Część nr 6Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu coachingu dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na kurs przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1f do Ogłoszenia.

Część nr 7Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z organizowania pracy magazynu i działu handlowego dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1g do Ogłoszenia.

Część nr 8Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie skutecznego marketingu i promocji w wyszukiwarkach internetowych dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1h do Ogłoszenia.

Część nr 9Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu z zakresu obsługi specjalistycznego programu spedycyjnego „Hermes” dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1i do Ogłoszenia.

Część nr 10Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawa przewozowego i odpowiedzialności przewoźnika i spedytora dla jednego nauczyciela zakwalifikowanego na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1j do Ogłoszenia.

Część nr 11Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla księgowości dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1k do Ogłoszenia.

Część nr 12Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zagadnień związanych z transportem i spedycją krajową i międzynarodową dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1l do Ogłoszenia.

Część nr 13Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zagadnień związanych z transportem i spedycją dla dwóch nauczycieli zakwalifikowanych na szkolenie przez Komisję powołaną w Zespole Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1ł do Ogłoszenia.

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI DOSTĘPNA W KOLEJNYCH ZAŁĄCZNIKACH PONIŻEJ: