USŁUGI SPOŁECZNE - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych (kurs operatora koparko-ładowarki, kurs spawacza metodą MAG (135) dla uczniów w ramach projektu pn.: Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

USŁUGI SPOŁECZNE - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych (kurs operatora koparko-ładowarki, kurs spawacza metodą MAG (135) dla uczniów w ramach projektu pn.: Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej

status: zamknięte

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr ZA.272.9.2019          

O wartości zamówienia większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i mniejszej iż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.), którego przedmiotem  są usługi społeczne: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej 
i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim”.

Całość dokumentacji w kolejnych załącznikach: