USŁUGI SPOŁECZNE - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego dopalaczy i innych używek w zakresie charakterystyki, rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na zjawisko dla członków Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 1 | Urząd

Strona główna

USŁUGI SPOŁECZNE - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego dopalaczy i innych używek w zakresie charakterystyki, rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na zjawisko dla członków Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 1

status: zamknięte

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone  na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn.zm.), którego przedmiotem  są usługi społeczne:

Usługi – Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dotyczącego dopalaczy i innych używek w zakresie charakterystyki, rozpoznawania, zapobiegania i reagowania na zjawisko dla członków Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół im. Wł. Orkana Nr 1 w Nowym Targu.

Całość dokumentacji w załacznikach poniżej: