Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Urząd

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 17.09.2018 r.

Nasz znak: ZA.271.83.2018

 

 

 

                      

                                               

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych  
dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:      
    Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Ilość
szt./op.

1

Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych
i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość: 161 CIE, format: A4.

6 ryz

2

Papier ksero POL Lux – przeznaczony do wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania; gramatura: 80g/m2, białość:  161 CIE, format: A3.

1 ryza

3

Ołówek wykonany z żywicy syntetycznej, charakteryzujący się wysoką elastycznością z gumką.

10 szt.

4

Długopis Pelikan STICK,  kolor niebieski.

10 szt.

5

Zszywacz z metalowym mechanizmem, posiadający plastikowe ramię i podstawę o wysokiej wytrzymałości, antypoślizgowy spód oraz możliwość zszywania „na zewnątrz”. Zszywa do 25 kartek, głębokość wsunięcia kartki: 60 mm, zszywki: 24/6.

1 szt.

6

Standardowe zszywki 24/6 zszywają do 25 kartek, opakowanie zawiera 1000 zszywek.

1 op.

7

Spinacze okrągłe galwanizowane posiadające wygięte noski; rozmiar: 50 mm / 100 szt. w opak.

1 op.

8

Teczka wiązana z białego kartonu wyposażona w tasiemki, posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem; format: A4.

35 szt.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 7 dni od zakończenia postępowania.
  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca,
    tel. ( 018) 26 61 340.
  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać  do dnia: 24.09.2018 r.  do godz. 1100:

1.  Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14/ sekretariat pokój 3.09/.

2. Faksem na numer 018 26 61 344 lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

  5.        W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt 4.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:   
Oferta  cenowa  - ZA.271.83.2018 „Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu”.

2.  pkt. 4.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6.      Kryteria oceny ofert:

Cena brutto za całość zamówienia  - 100%

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Druk formularza oferty

- Załącznik nr 2 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

 

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340