Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej | Urząd

Strona główna

Posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej

6 lutego 2012

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2012 roku o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  3. Przedstawienie wniosków zespołu do spraw przekształcenia Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

  4. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury.

  5. Wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Iwona Kosakowska