XVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Strona główna

XVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

22 marca 2012

Uprzejmie zapraszam na XVIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 29 marca 2012r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Informacja o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2011 roku i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową w Nowym Targu i inne organy ścigania.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/II/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2011.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2012.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 94/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021

 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2012 roku.

 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty dziecka w pieczy zastępczej.

 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu za 2011 rok.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego
Jan Krzak