XXII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Strona główna

XXII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

19 lipca 2012

Uprzejmie zapraszam na XXII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 26 lipca 2012r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Złożenie gratulacji Mistrzyni Świata w Biathlonie Letnim Pani Krystynie Pałka.

 4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 6. Interpelacje i zapytania.

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia
  29 grudnia 2011 roku.

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 94/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021.

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany w statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie dostosowania aktu
  o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany statutu Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce – Zdroju.

 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu biurowego.

 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia przez Powiat Nowotarski Gminie Łapsze Niżne prowadzenia zadania z zakresu dróg publicznych.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 15. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Krzak