XXIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Strona główna

XXIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

19 października 2012

Uprzejmie zapraszam na XXIV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 25 października 2012 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym
 5. Interpelacje i zapytania
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 nr 93/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 94/XV/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Nowotarskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie w sprawie wysokości opłat w 2013 roku za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Marii Majdy na działalność Starosty Nowotarskiego
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Życkiej- Oruba i Pani Natalii Dudek na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu
 12. Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 w tym o wynikach matur i egzaminów
 13. Informacja Przewodniczącego Rady z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych
 14. Informacja Starosty z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
 16. Wolne wnioski