XXIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Strona główna

XXIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

14 marca 2013

Uprzejmie zapraszam na XXIX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 21 marca 2013 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 194/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku
  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego na lata 2011-2021.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych przez podmioty nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Nr 3 im. św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego na rok 2013.

 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań
  z działalności Komisji Rady Powiatu Nowotarskiego za rok 2012.

 12. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Nowotarskiego za 2012 rok.

 13. Analiza rynku pracy w Powiecie Nowotarskim – aktywizacja rynku pracy i efekty podejmowanych działań przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu w roku 2012.

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 15. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady

Jan Krzak