XXVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Strona główna

XXVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

24 stycznia 2013

Uprzejmie zapraszam na XXVII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 31 stycznia 2013 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

 5. Interpelacje i zapytania.

 6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie powołania Kapituły Honorowej Powiatu Nowotarskiego.

 7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 197/XXI/2008 Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustanowienia odznaczeń Powiatu Nowotarskiego i powołania Kapituły Honorowej oraz zmiany regulaminu Kapituły Honorowej Powiatu Nowotarskiego.

 8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wynajmu pomieszczeń
  o powierzchni 100 m² znajdujących się w pawilonie A poziom -1 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną na okres 10 lat w trybie przetargowym.

 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych
  i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu.

 10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D.

 11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
  Nr 1 w Nowym Targu.

 12. Sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa
  i Porządku za rok 2012.

 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 14. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady

Jan Krzak