XXXIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Strona główna

XXXIV SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

24 września 2013

Uprzejmie zapraszam na XXXIV Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 26 września 2013 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Uroczyste wręczenie uchwał Zarządu Powiatu Nowotarskiego w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorom Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu.

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

10. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak