XXXIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Strona główna

XXXIX SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

20 lutego 2014

Uprzejmie zapraszam na XXXIX Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 27 lutego 2014 r. (czwartek), o godz. 1300 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Informacja o stanie zagrożenia przestępczością w rejonie nowotarskim w 2013 roku
i najważniejszych działaniach podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową
w Nowym Targu i inne organy ścigania.

7. Ocena pracy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu za 2013 rok.

8. Analiza działań ratowniczych w 2013 roku na terenie Powiatu Nowotarskiego.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie delegowania przez Radę Powiatu dwóch radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Nowotarski udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Średniego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Technikum Przemysłu Skórzanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie likwidacji Technikum Przemysłu Skórzanego dla pracujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi królowej w Nowym Targu.

16. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowotarski.

17. Sprawozdanie Starosty Nowotarskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2013.

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

19. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak