XXXVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Strona główna

XXXVI SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

21 listopada 2013

Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 28 listopada 2013 r. (czwartek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14
w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim w 2014 roku.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu za rok 2013.

10. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowotarskiego na lata 2009 – 2012” za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12. Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Jan Krzak