XXXVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Strona główna

XXXVII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

20 grudnia 2013

Uprzejmie zapraszam na XXXVII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 30 grudnia 2013 r. (poniedziałek), o godz. 1300 w siedzibie dyrekcji Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2013 nr 193/XXVI/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wykazu kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Nowotarskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Nowotarskiego na rok 2014.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany statutu Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu.

12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Nowotarskiego na lata 2014 – 2018.

13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.

14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie.

15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie.

16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę powierzchni użytkowej.

18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Średniego Studium Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Przemysłu Skórzanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

20. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Przemysłu Skórzanego dla pracujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu.

21. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Rady Powiatu Nowotarskiego.

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

23. Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Krzak