XXXVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO | Urząd

Strona główna

XXXVIII SESJA RADY POWIATU NOWOTARSKIEGO

23 stycznia 2014

Uprzejmie zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Powiatu Nowotarskiego, któraodbędziesięw dniu 30 stycznia 2013 r. (czwartek), o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
, proponując następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Nowotarskiego.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2014 nr 270/XXXVII/2013 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku.

7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowotarskiego.

8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Podhala”.

9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jacka Śwista na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Nowym Targu.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski.

a) Wizja lokalna nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.


Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego

Jan Krzak