Rezolucja 8/XVIII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 marca 2012 roku. | Urząd

Strona główna

Rezolucja 8/XVIII/2012 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 29 marca 2012 roku.

4 kwietnia 2012
w sprawie uchylenia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DZ. U. z dnia 2009 r. Nr 4 poz. 17) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 7 lutego 2012 roku.