Sprawozdania finansowe - oświata za rok 2018 | Urząd

Strona główna

Sprawozdania finansowe - oświata za rok 2018

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej poniżej opublikowane są sprawozdania finansowe dotyczace jednostek oświatowych oraz Powiatowego Centrum Oświaty.

 

Sprawozdania finansowe do pobrania: