Biuro Systemów Informatycznych | Urząd

Strona główna

Biuro Systemów Informatycznych

Adres
ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
Pokoje2.33 (I piętro), 2.35 (I piętro)
Pracownicy
Jan Chlebek
Jacek Guzik
Artur Jarząbek
Radosław Jastrzębski
Marcin Kuska
Dariusz Łukasik
Ewa Skawiniak

Zadania


Zakres działania Biura Systemów Informatycznych:


1. Zarządzanie treścią oraz publikowanie materiałów na stronach internetowych Powiatu

2. Obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej

3. Zarządzanie technologiami informatycznymi

3.1. Bieżąca obsługa systemów informatycznych

3.1.1. Utrzymanie i obsługa techniczna infrastruktury informatycznej Starostwa

3.1.2. Administrowanie sieciami komputerowymi

3.1.2.1. Zarządzanie wydajnością

3.1.2.2. Zarządzanie konfiguracją

3.1.2.3. Zarządzanie sprawozdawczością

3.1.2.4. Zarządzanie bezpieczeństwem

3.1.3. Administrowanie dostępem do zbiorów danych

3.2. Rozwój systemów informatycznych

3.2.1. Aktualizacja planów rozwoju systemów informatycznych Starostwa

3.2.2. Aktualizacja oprogramowania

3.3. Archiwizowanie danych

3.4. Weryfikacja i opiniowanie zakupów sprzętu komputerowego, materiałów komputerowych i oprogramowania dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu

3.5. Przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi komputera, Bezpieczeństwa Sieci Teleinformatycznych i obsługi programów

3.6. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

3.6.1. Planowanie, organizacja i kontrola ochrony informacji niejawnych

3.6.2. Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych

3.6.3. Zarządzenie ryzykiem bezpieczeństwa informacji, w szczególności szacowanie ryzyka

3.6.4. Bieżący nadzór i kontrola bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych

3.7. Planowanie, organizacja i kontrola ochrony danych osobowych

3.8. Opracowanie i nadzorowanie przestrzegania polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi