Termomodernizacja budynków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Bursy w Nowym Targu oraz Zespołu Szkół w Jabłonce | Inwestycje

Strona główna

Termomodernizacja budynków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Bursy w Nowym Targu oraz Zespołu Szkół w Jabłonce

15 października 2012
Termomodernizacja Bursy w Nowym Targu
Termomodernizacja Bursy w Nowym Targu
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1  w Nowym Targu
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Targu
W związku z pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Przedsięwzięcia "Zarządzanie Energią w Powiecie Nowotarskim” wykonano roboty polegające na przebudowie kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w Bursie w Nowym Targu.
Ponadto obecnie trwają roboty związane z termomodernizacją budynków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Bursy w Nowym Targu oraz Zespołu Szkół w Jabłonce. Prace obejmują m.in. wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.