Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Targu | Inwestycje

Strona główna

Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Targu

14 stycznia 2013
SOSW po termomodernizacji
SOSW po termomodernizacji
SOSW po termomodernizacji
SOSW po termomodernizacji
SOSW po termomodernizacji
Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Targu dobiegły końca. W ramach w/w robót wykonano izolację pionową ścian fundamentowych, ocieplono ściany zewnętrzne budynku oraz częściowo wymieniono stolarkę okienno-drzwiową.
Zadanie było dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Przedsięwzięcia "Zarządzanie Energią w Powiecie Nowotarskim”.