Termomodernizacja wraz z izolacją ścian fundamentowych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Rabce-Zdrój | Inwestycje

Strona główna

Termomodernizacja wraz z izolacją ścian fundamentowych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Rabce-Zdrój

21 września 2015
Przed Termomodernizacją
Przed Termomodernizacją
Przed Termomodernizacją
Po Termomodernizacji
Po Termomodernizacji
W 2014 roku zakończono Roboty budowlane polegające na termomodernizacji wraz z izolacją ścian fundamentowych w PŚDŚ w Rabce - Zdrój, przy ul. Słowackiego 2. Inwestycja była współfinansowana ze środków Budżetu Państwa.
Całkowity koszt inwestycji: 335 325,90 zł. Dotacja z rezerwy celowej Budżetu Państwa: 250 000,00 zł.