Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego | Kalendarium

Strona główna

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego

Termin
1 kwietnia – 31 maja 2019
Zdjęcie 1

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC organizuje drugą edycję konkursu. Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. Jest to szczególne wyróżnienie dla autorów publikujących prace, które stanowią pogłębiony głos w debacie na temat szkolnictwa i nauczania w Polsce. Począwszy od marca br., do konkursu można zgłaszać artykuły publikowane w mediach oraz publikowane prace naukowe i popularnonaukowe na temat edukacji. Prace będą oceniane przez szerokie grono specjalistów. Autorzy publikacji, które według kapituły istotnie przyczyniają się do rozwoju rzeczywistości szkolnej i akademickiej, otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 10.000 zł. w każdej kategorii konkursu podczas uroczystej gali w listopadzie br. Dla osób, które chciałyby zachęcić swoje koleżanki i swoich kolegów z uczelni, instytutu, redakcji lub innej instytucji do udziału w konkursie, zamieszczamy załącznik z ulotką oraz z plakatem zapraszającym do udziału w konkursie. Plakat można ściągnąć, wydrukować i powiesić w odpowiednim miejscu, do czego gorąco zachęcamy! 

  1. Kompletne zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

  2. - wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia w formie skanu;
    - artykuł w formacie pdf;
    - CV autora wraz z bibliografią publikacji w formacie pdf.

Zgłoszenie należy wysłać pocztą elektroniczną do 31 maja 2019 roku na adres nagroda@efc.edu.pl 

Wszelkie pytania prosimy kierować do Magdaleny Gołębiowskiej, koordynatorki Konkursu.
e-mail: mgolebiowska@efc.edu.pl

Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.efc.edu.pl/NagrodaCzerneckiego.

Patronat medialny nad Konkursem: Res Publica Nowa i Radio KampusEdukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC