Kardiologia i kardiochirurgia XXI wieku. | Multimedia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Kardiologia i kardiochirurgia XXI wieku.

19 listopada 2012

W dniu 9 listopada 2012 r. w budynku Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu odbyło się uroczyste sympozjum naukowe zorganizowane przez spółkę Intercard. Tematem przewodnim była: Kardiologia i Kardiochirurgia w XXI wieku, postępy interwencyjnego leczenia chorób serca i naczyń. Sympozjum odbyło się pod honorowym patronatem Starosty Nowotarskiego.

Wśród znakomitych gości - uznanych w świecie kardiologów i kardiochirurgów, znalazła się kadra kierownicza Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego: prof. dr hab. med. Jerzy Sadowski, prof. dr hab. med. Jacek S Dubiel, prof. dr hab. med. Krzysztof Żmudka, prof. UJ dr hab. med. Leszek Bryniarski, prof. UJ dr hab. med. Dariusz Dudek, dr hab. med. Stanisław Bartuś, dr hab. med. J. Legutko, dr med. Danuta Sorysz. Gospodarzami wieczoru byli założyciele spółki Intercard: Dariusz Dudek, Jacek Legutko oraz Ordynator Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Targu – dr med. Artur Klecha.

W czasie konferencji przedstawiono historię leczenia zawału serca w Polsce, omówiono nowe europejskie wytyczne postępowania w zawale oraz zaprezentowano rewolucyjne przezskórne techniki leczenia chorób strukturalnych oraz wad zastawkowych serca, jak również małoinwazyjne zabiegi kardiochirurgiczne. Zapoznano również zebranych z niejednokrotnie zbawiennymi efektami stosowania terapeutycznej hipotermii u chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia. W jednej z prelekcji podsumowano 5 lat działalności Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Targu. W latach 2007-2012 wykonano tu ponad 4700 koronarografii, około 2500 zabiegów angioplastyki wieńcowej oraz wszczepiono 450 rozruszników serca. Oddział wykonuje nie tylko zabiegi, zajmuje się również konsultacjami i leczeniem pacjentów z wadami serca, zaburzeniami rytmu, niewydolnością krążenia i nadciśnieniem tętniczym. Oprócz leczenia bardzo ważną dziedziną pracy Oddziału jest edukacja. Przy wsparciu władz samorządowych, organizowane są cykliczne spotkania „Klubu Pacjenta”, w czasie których pacjenci mogą korzystać z bezpłatnych wykładów i szkoleń poświęconych leczeniu i profilaktyce schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Aby zapewnić swoim pacjentom kompleksowość opieki Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii współpracuje ściśle z Instytutem Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz, w zakresie rehabilitacji, z Uzdrowiskowym Szpitalem Kardiologicznym w Rabce-Zdroju. Szans na dalszą poprawę skuteczności leczenia zawału serca, gdzie jednym z decydujących o życiu czynników jest czas, upatruje się w rozwoju systemów telemedycyny.

Wydarzeniem wieczoru było wręczenie przez przedstawicieli władz Powiatu Nowotarskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Krzaka, Starostę Krzysztofa Fabera, Wicestarostę Macieja Jachymiaka – na ręce Ordynatora Artura Klechy oraz Jacka Legutko Medalu Pamiątkowego Podhala dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Targu w uznaniu zasług dla rozwoju regionu.