Modernizacja Roku 2011 | Multimedia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Modernizacja Roku 2011

5 września 2012

Bliźniacze mosty w Krościenku zdobyły ogólnopolskie uznanie.

Powiat Nowotarski otrzymał tytuł „Modernizacja Roku 2011” w kategorii „Drogi i obiekty mostowe” za bliźniacze mosty w Krościenku nad Dunajcem oddane do użytku w ubiegłym roku. Dyplom uznania i zwycięską statuetkę odebrali na Zamku Królewskim w Warszawie Starosta Nowotarski Krzysztof Faber i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Robert Waniczek.

Mosty doceniono m.in. za eleganckie bryły, wysoką wartość estetyczną przestrzeni publicznej, a całą modernizację połączenia drogowego, wraz z rondem, za funkcjonalność i poprawę bezpieczeństwa drogowego. Obok inwestora, statuetki otrzymał również wykonawca (MOSTMAR S.A.) i projektant (MP-Mosty). Co ważne, Jury osobiście odwiedziło Krościenko, żeby zobaczyć i ocenić nagrodzoną inwestycję.

Konkurs należy do najbardziej prestiżowych w Polsce w tej branży i cieszy się dużym uznaniem. W Jury zasiadają uznane autorytety. Przewodniczący Jury to prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Honorowy Przewodniczący Jury to prof. dr hab. Lech Zimowski, a wśród członków Jury zasiadają: mgr inż. arch. Krzysztof Chwalibóg, mgr Danuta Kossobudzka, Zbigniew Maj, mgr inż. Andrzej Miłoszewski, mgr inż. arch. Anna Pikuła, dr hab. Andrzej Zieliński. Komisarz Konkursu: inż. Roman Pikuła, Sekretarz Konkursu: Elwira Stefanowska, Z-ca Sekretarz Konkursu: mgr Robert Plewiński.

Jury oceniało poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych obiektów i budowli, poziom zachowania architektury budynków, budowli i innych elementów zabytkowych, nowoczesność stosowanej technologii, stosowanie nowej techniki w realizacji i w procesach technologicznych, jakość stosowanych materiałów ( trwałość, estetyka), poziom nowoczesności, efektywności procesów technologicznych, uzyskane efekty ekologiczne (dotyczy obiektów ochrony środowiska) i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Celem organizowanego od 16 lat konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróżniających się szczególnymi walorami. Nie biorą w nim udział nowo wybudowane obiekty. Konkurs organizują Targi Pomorskie Sp. z.o.o i Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, a patronat merytoryczny sprawują nad nim: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Generalny Konserwator Zabytków, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

W pierwszym etapie powstał nowy most (oddany do użytku we wrześniu 2010 roku), identyczny jak sąsiedni, stary obiekt z 1934 roku - ten zaś, w drugim etapie został wyremontowany. Wynikiem są dwa, identyczne, bliźniacze mosty, które zabezpieczają na dziesiątki lat bezpieczny i wygodny dojazd do uzdrowiska Szczawnica. Mosty mają długość prawie 130 metrów, szerokość 10 m., mają po trzy przęsła, każde o długości 38 metrów i jezdnię o szerokości 5,5 m. Przez mosty prowadzi ścieżka rowerowa. Cały obiekt jest podświetlany.


Projekt został wybrany do dofinansowania decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 2 grudnia 2008 roku, a umowa o dofinansowanie została podpisana 5 czerwca 2009 roku. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w lipcu 2009 roku i trwała do 22 lipca 2011 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 14,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to prawie 8,5 mln zł. Pozostała kwota to dotacja gminy Krościenko 1 milion 137 tys. zł, gminy Szczawnica 1 milion 137 tysięcy oraz wkład własny Powiatu Nowotarskiego tj. 4 miliony złotych.