Uroczystość zakończenia modernizacji połączenia drogowego Groń - Niedzica – Krośnica | Multimedia

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Uroczystość zakończenia modernizacji połączenia drogowego Groń - Niedzica – Krośnica

13 grudnia 2012

Na nowym rondzie w Niedzicy, powstałym na skrzyżowaniu dróg powiatowych, odbyła się dziś uroczystość symbolicznego otwarcia i poświęcenia inwestycji pn. „Modernizacja połączenia drogowego Groń - Niedzica - Krośnica”, która polegała na przebudowie i remoncie odcinków dróg powiatowych 1642K Groń – Trybsz – Niedzica, 1639K Dębno – Niedzica – Granica Państwa, 1679K Wygon – Niedzica oraz 1638K Krośnica – Sromowce Niżne” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II.


Podczas otwarcia głos zabrali: Starosta Nowotarski Krzysztof Faber i Wójt Gminy Łapsze Niżne Paweł Dziuban. Samorządowcy dziękowali sobie wzajemnie za dotychczasową dobrą współpracę, podkreślali duże znaczenie wyremontowanych dróg na terenie gminy dla rozwoju tej części Powiatu Nowotarskiego. Słowa podziękowania padły również pod adresem zespołu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu z dyrektorem Robertem Waniczkiem na czele, który realizował tę inwestycję od strony inwestorskiej. Po przemówieniach, w obecności delegacji obu samorządów, przedstawicieli służb mundurowych, wykonawców i mieszkańców wsi, ksiądz Andrej Błażejczyk dokonał poświęcenia inwestycji, a następnie odbyło się przecięcie wstęgi, czym też symboliczne dokonano otwarcia ronda i całego, zmodernizowanego połączenia drogowego.

Modernizacja połączenia drogowego Groń – Niedzica – Krośnica objęła swoim zakresem odcinki czterech dróg powiatowych o łącznej długości ok. 26,8 km. W rozbiciu na poszczególne miejscowości wykonane zostały następujące roboty:

- w miejscowości Łapsze Wyżne wykonana została nowa nawierzchnia jezdni na odcinku długości 0,5 km, a także wyremontowany został istniejących chodnik na odcinku długości ok. 1 km,

- w miejscowości Niedzica przebudowany został węzeł drogowy gdzie w miejscu dotychczasowego skrzyżowania drogi powiatowej 1642K Groń – Trybsz – Niedzica z drogą powiatową nr 1640K Niedzica – Kacwin powstało skrzyżowanie z ruchem okrężnym /rondo/,

- wykonano zabezpieczenie i regulację biegu potoku Jędras przebiegającego pod tarczą skrzyżowania poprzez budowę przepustu żelbetowego. Roboty te zrealizowano w ramach przebudowy skrzyżowania,

- również w Niedzicy poddano gruntownej modernizacji obiekt mostowy na potoku Niedziczanka,

- w miejscowościach Łapsze Niżne oraz Niedzica w rejonie szkół zamontowano oświetlenie przejść dla pieszych,

- na całej długości modernizowanego połączenia zostało wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome,

- dodatkowo w miejscach szczególnie niebezpiecznych zamontowano bariery ochronne o łącznej długości 3,2 km.


Całkowita wartość zrealizowanego zadania wyniosła 4 358 251,58 zł brutto, z czego kwota 1 650 000,00 zł brutto została przekazana przez Gminę Łapsze Niżne na mocy zawartej umowy pomiędzy Powiatem Nowotarskim a Gminą Łapsze Niżne. Pozostałe koszty realizacji inwestycji w kwocie 2 708 251,58 zł brutto poniósł Powiat Nowotarski, z czego 1 000 000,00 zł brutto pochodziło z dotacji pozyskanej przez Powiat ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II.


Tekst i zdjęcia: PZD w Nowym Targu